Svenska Nationella hälsokommitténs definition av arbete med hälsa:

”Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den.

För att det ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter.

Den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående.”

Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

Fungerar det så idag?

Tyvärr ser vi att inflytandet inom sjukvården är begränsad. Vi ingår i ett system som inte är så accepterande av alternativ vård.

I dag ser vi många som hamnat i det så kallade ekorrhjulet. Man har en allt för stressad tillvaro, stora krav och oförmågan att stanna upp och se vad som håller på att ske. Våra kroppar reagerar och säger ifrån genom att ge oss skador, obalanser och sjukdomar både psykiska och fysiska.

Vi matas i reklamen med läkemedel, processad mat, kvick-fix-lösningar och andra lösningar som lägger locket på utan att komma till kärnan på problemen.

Allt fler drar på sig livsstilssjukdomar.

Hur kan vi påverka vår hälsa?

En viktig del i ökad hälsa är möjligheten och viljan att vara delaktig och kunna påverka.

Vi behöver vara nyfikna, ifrågasättande och ställa krav.  Om vi helt litar på andra så överlåter vi vår rätt att bestämma över våra kroppar och våra liv.

Skaffar vi oss kunskap om hur vi fungerar, hur vi reagerar på, och vad som är orsaken till obalansen och inte bara dämpar symtomen kommer vi att kunna korrigera den på ett naturligt sett och ge kroppen förutsättning att reparera sig.

Faktorer som kan påverka hälsan i rätt riktning är:

-naturlig mat (ej processad), måltider gjord från grunden.

-förbättrad tarmflora (viktig för vår psykiska hälsa).

-tillskott av vitaminer och mineraler för att stärka kroppens funktioner och immunförsvar.

-motion i form av funktionell daglig rörelse och styrketräning.

-daglig utomhusvistelse.

-god sömn.

-stressfri tillvaro och återhämtning.

Skaffa dig en sund inställning till din livsstil, gör aktiva val och små förändringar så får du stora resultat!