HOMEOPATI

 

Homeopati arbetar för varaktig bot- inte för livslång medicinering. Läkekonsten är mild, miljövänlig och väldigt effektiv. Den triggar igång en självläkningsprocess genom att provocera, aktivera och höja immunförsvaret. Klassisk homeopati ordinerar alltid endast enkelmedel och endast ett medel åt gången.

En homeopatisk konsultation går till så att patienten och homeopaten samtalar med varandra och gör en anamnes, dvs sjukdomshistoria där man samlar symtombild, individuell känslighet, personlighetsdrag, rädslor, mat- och dryckesvanor och historia av trauma. Detta läggs sedan som grund till val av medel. Fokus ligger alltid på individen eftersom homeopatisk läkekonst är en individbaserad helhetsbehandling

Genom att ta hänsyn till individens unika känslighet och personlighet kan homeopatin bota på djupet med hållbar effekt.

 

KONTAKTA OSS
Gilla oss på Facebook