Lite historik

Vibrationsträningen togs fram i början av 1970-talet för att hjälpa kosmonauter och astronauter att återhämta sig rent fysiskt efter långvarig vistelse i tyngdlöshet. Det visade sig att en astronaut som vistats lång tid i rymden kunde få problem med benskörhet och muskelsvaghet. Vibrationsträningen var ett skonsamt sätt att bygga upp muskelmassa och benvävnad igen.

Så funkar det

Power Plate vibrerar tredimensionellt mellan två och sex millimeter och med en frekvens på 30 till 50 svängningar per sekund. Träningen kan ske både i fasta statiska positioner eller som mer dynamiska rörelser. Oavsett vilket, så skonas lederna, musklerna arbetar dynamiskt och varje muskelfiber i hela muskelgruppen måste parera för de små svängningarna. Man kan likna det vid att halka till på en isfläck, det sker helt utan styrning av viljan, muskeln bara reagerar per automatik. Närmare 100 procent av muskelfibrerna aktiveras genom en reflex i muskelspolarna, detta innebär också att musklerna fungerar som en stor pump som spolar bort mjölksyra och samtidigt ökar blodcirkulationen.

Vem kan träna på vibrationsplatta

Det finns stora grupper som direkt har nytta av vibrationsträning; de som inte klarar av att träna på vanligt sätt på grund av problem i rörelse- eller cirkulations-apparat, och som skulle få en ökad livskvalitet genom lindrad smärta, starkare muskler, bättre balans och ökad rörlighet.

Många problem i exempelvis rygg och nacke kan enkelt tränas bort, även för äldre eller sjuka.
De som är friska men väljer att inte vara fysiskt aktiva får ofta med tiden ryggont, knäproblem eller någon annan smärta i rörelseapparaten. Vibrationsträning kan ge stor effekt med begränsad träningsinsats.
För de som vill effektivisera sin vanliga träning är vibrationsträning ett utmärkt komplement. Som exempel kan nämnas fotbollsklubbar, golfare och tennisspelare som har vibrationsträning som en naturlig del sin träning. Att träna på vibrationsplatta har också visats sig ge goda resultat i rehabiliteringsträningen, ett bra hjälpmedel för idrottare att komma igång efter en skada.