VIBRATIONSTRÄNING

Den avancerade vibrationsteknologin i Power Plate-maskinerna baseras på 10-års praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning som stöd för effektivitet. Genom forskning och praktisk användning har det gradvis blivit uppenbart att denna träningsintervention är meningsfull, effektiv och kommer snabbt att öka i popularitet.Power Plate-maskinen är en av de mest spännande tekniska framstegen inom det sportmedicinska, hälso- och fitnessområdet. Vibrationsträning kan hjälpa människor till ökad hälsa, förbättrad prestation samt fysisk förmåga. Som träningsintervention kan accelerationsträning med Power Plate-utrustning erbjuda följande fördelar:

Kortare träningstid med likartade resultat jämfört med konventionell träning
Mer lättillgänglig träning
En maskin för ett flertal användningsområden
Ökning av muskelstyrka samt mer väldefinierad muskulatur (tonade muskler)
Ökning av rörlighet
Intensiv stimulering som kan ge en förbättring av det neuromuskulära systemet.
Ökad blodcirkulation
Hjälp till smärtreduktion
Ökad benmineraltäthet (bmd)
Förbättrad balans och koordination som kan förhindra fall.
Förbättrad metabolism som kan leda till viktminskning

I takt med att forskningen framskrider kommer man få ytterligare kunskap om principerna och effekterna av vibrationsträning samt få ytterligare kunskap om fördelarna och vem som drar mest nytta av dem.

Boka introduktion
Boka din träning
Gilla oss på Facebook