Att meditera är att tömma sinnet på tankar genom att koncentrerat hålla sig till nuet, i ögonblicket, och att använda en metod eller aktivitet för det. Först måste vi dock passera den ”dörrlösa dörren” för att komma i ett meditativt tillstånd. Dörren gestaltar inget annat än vårt inre mentala brus, vår sinnesstress, och när den är stängd hindrar den oss från att komma till insikt och nå vår maximala potential som människa.

Meditation innebär att stilla begrunda och är en metod som innefattar stark koncentration kombinerad med avspänning.

Regelbunden meditation skapar ofta en känsla av avspänd uppmärksamhet och ökat mentalt lugn. Efter en meditationsstund känner man sig ofta uppfriskad, är mer positiv och mår bättre än innan.

Indiska forskare som under en tid studerat människor som mediterar, har registrerat att meditationen bidragit till minskad svettavsöndring men ökad blodcirkulation. Man upptäckte dessutom att den medvetna andningen bidrog till att diafragman tränades effektivt, vilket fick till följd att slagg och gifter lättare drevs ut. Stabiliserat blodtryck, bättre ämnesomsättning och förbättrat immunförsvar är ytterligare några effekter man kunnat påvisa hos dem som mediterar regelbundet.