22 01, 2019

Vad är hälsa?

2019-01-22T15:53:33+00:00

Svenska Nationella hälsokommitténs definition av arbete med hälsa: ”Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. För att det ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan [...]

5 11, 2018

Meditation

2018-11-05T09:43:12+00:00

Att meditera är att tömma sinnet på tankar genom att koncentrerat hålla sig till nuet, i ögonblicket, och att använda en metod eller aktivitet för det. Först måste vi dock passera den ”dörrlösa dörren” för att komma i ett meditativt [...]