5 11, 2018

Meditation

By | 2018-11-05T09:43:12+00:00 November 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Att meditera är att tömma sinnet på tankar genom att koncentrerat hålla sig till nuet, i ögonblicket, och att använda en metod eller aktivitet för det. Först måste vi dock passera den ”dörrlösa dörren” för att komma i ett meditativt [...]

1 10, 2018

Yinyoga

By | 2018-10-01T13:15:58+00:00 October 1st, 2018|Edis, Hälsa, Yoga|0 Comments

Ursprung Yin och yang är enligt Daoismen(den kinesiska filosofin, grundad ca 600 år f.Kr) universums urkrafter. Under hösten och våren möts yin och yang för att befrukta jorden och tecknet för det är regnbågen. Yin, som är det svarta, symboliserar [...]

16 02, 2018

HLR-kurs

By | 2018-08-29T10:11:38+00:00 February 16th, 2018|Edis, Hälsa|0 Comments

I Sverige drabbas ca 5000 personer varje år av hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa överlever så få som ca 500. De flesta drabbas i hemmet, på arbetsplatsen eller på offentliga platser där sjukvårdspersonal eller defibrillator sällan finns på plats. I de [...]